KHÓA
NGẮN HẠN
KHÓA
DÀI HẠN
Lập Trình Hướng Phần Mềm
event MỞ KHÓA VÀO NGÀY 5 HÀNG THÁNG
Lập trình hướng phần mềm là 1 khóa đào tạo với 3 phần học chính: ngôn ngữ lập trình, kiến trúc phần mềm, phát triển phần mềm anti-virus.
Sau khóa học, học viên có khả năng phát triển các phần mềm từ cơ bản đến chuyên sâu như phần mềm trên PC, phần mềm trên Mobile, Web và Games.
ĐĂNG KÝ
Lập Trình Hướng Internet of Things
event MỞ KHÓA VÀO NGÀY 10 HÀNG THÁNG
Mục tiêu của khóa học lập trình hướng Internet of Things bao gồm mục tiêu khóa lập trình hướng phần mềm và phần mở rộng. Giúp lập trình viên vượt giới hạn lập trình trên máy tính, tương tác thiết bị, hiện thực các tính năng trong thế giới Internet of Things.
Sau khóa học, học viên có thể phát triển các ứng dụng trên PC, Web, Games và lập trình nhúng.
ĐĂNG KÝ