Khóa ứng dụng
Các khóa học ứng dụng công nghệ vào xây dựng sản phẩm
Khóa nền tảng & chuyên sâu
Khởi đầu từ cơ bản và nền tảng đến chuyên sâu
Đội ngũ giảng viên
Giảng viên có kinh nghiệm trong các dự án thực tế và đào tạo
La Kiến Vinh

La Kiến Vinh

Hơn 6 năm tuyển dụng, nghiên cứu đào tạo phát triển games (C++, Java, 3D, Smart-phone) tại Gameloft, 1 năm làm việc tại TMA Solutions với vai trò kỹ sư viễn thông.

Sáng lập, điều hành và đào tạo lập trình tại STDIO cho cá nhân và doanh nghiệp.

Vũ Quang Huy

Vũ Quang Huy

5 năm phát triển games và đào tạo lập trình games trên di động tại Gameloft.

Đồng sáng lập STDIO, xây dựng các chương trình đào tạo kiến trúc phần mềm, 3D (WebGL, OpenGL, DirectX), VR/AR, nhúng, Internet of Things.

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

2 năm phát triển ứng dụng, games HTML5/HTML6 với ngôn ngữ làm việc chính là C++, JavaScript. Trợ giảng, phát triển các công cụ đào tạo.

Phát triển dự án thông minh, Internet of Things; hỗ trợ nội dung, công cụ đào tạo.

Nguyễn Hồ Duy Trí

Nguyễn Hồ Duy Trí

Đang công tác tại đại học Công nghệ thông tin TPHCM (UIT). Giảng dạy các chương trình về máy học, big data, AI tại trường.

Tập trung giải quyết các vấn đề về dữ liệu, thông tin. Xây dựng và đào tạo chương trình máy học, big data tại STDIO.

Nền tảng quyết định tất cả
©STDIO, 2013-2018