Khóa Dài Hạn

Lập Trình Hướng Phần Mềm

Khóa học với 2 phần cốt lõi: C++ căn bản đến nâng cao tạo nền tảng cho lập trình viên, sau đó là thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế Engine giúp lập trình viên có thể tạo ra các công cụ phát triển phần mềm.

Lập Trình Hướng Internet of Things

Khóa học hướng đến phát triển các ứng dụng Internet of Things toàn diện. Bắt đầu từ các kiến thức nền tảng về lập trình cho đến áp dụng kỹ năng lập trình thiết kế các công cụ sản xuất phần mềm và các ứng dụng Internet of Things như theo dõi, thăm dò, điều khiển ngôi nhà từ xa hoặc các thiết bị sản xuất trong nhà máy.

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên có kinh nghiệm trong cả dự án thực tế và lĩnh vực đào tạo

La Kiến Vinh

La Kiến Vinh

Hơn 6 năm tuyển dụng, nghiên cứu đào tạo phát triển games (C++, Java, 3D, Smart-phone) tại Gameloft, 1 năm làm việc tại TMA Solutions với vai trò kỹ sư viễn thông.

Sáng lập, điều hành và đào tạo lập trình tại STDIO cho cá nhân và doanh nghiệp.

Vũ Quang Huy

Vũ Quang Huy

Hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển games và đào tạo lập trình games trên di động tại Gameloft.

4 năm phát triển cùng STDIO, xây dựng các chương trình đào tạo kiến trúc phần mềm, OpenGL, DirectX, hệ thống nhúng, máy học, big data, Internet of Things và thị giác máy tính.

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

2 năm phát triển các ứng dụng HTML5/HTML6 với các ngôn ngữ làm việc chính là C++, JavaScript. Trợ giảng và phát triển các công cụ đào tạo cho STDIO.

Phát triển các dự án thông minh như Smart-home, Internet of Things cho STDIO và hỗ trợ nội dung, công cụ cho mảng đào tạo doanh nghiệp của STDIO.

Nguyễn Hồ Duy Trí

Nguyễn Hồ Duy Trí

Đang công tác tại đại học Công nghệ thông tin TPHCM (UIT). Giảng dạy các chương trình về máy học, big data, AI tại trường.

Tập trung giải quyết các vấn đề về dữ liệu, thông tin. Xây dựng và đào tạo chương trình máy học, big data tại STDIO.

Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả