KHÓA
NGẮN HẠN
KHÓA
DÀI HẠN
Lập Trình Hướng Phần Mềm
event MỞ KHÓA VÀO NGÀY 5 HÀNG THÁNG
Là khóa đào tạo với 3 học phần chính: ngôn ngữ lập trình, kiến trúc phần mềm, phát triển phần mềm anti-virus. Sau khóa học, học viên có khả năng phát triển phần mềm chuyên nghiệp như phần mềm trên PC, trên Mobile, Web và Games, Virus và Anti-Virus.
Lập Trình Hướng Internet of Things
event MỞ KHÓA VÀO NGÀY 10 HÀNG THÁNG
Lập trình hướng Internet of Things (IoT) bao gồm mục tiêu khóa Lập trình hướng phần mềm và mở rộng. Lập trình viên vượt giới hạn lập trình trên PC, tương tác thiết bị, hiện thực tính năng trong thế giới IoT. Sau khóa học, học viên có thể phát triển các ứng dụng trên PC, Web, Games và nhúng hay các giải pháp IoT nói chung.