Khoảng cách giữa yêu cầu kỹ năng cũ và mới - trong số các công nhân và trong số các công ty lãnh đạo cấp cao - có thể sẽ cản trở đáng kể việc quản lý chuyển đổi của cơ quan.
Xem thêm
Mức độ phổ biến của ngôn ngữ đã tăng lên không chỉ trong số các lập trình viên chuyên nghiệp, gần 40% trong số họ sử dụng Python, với 25% trong 40% là sự mong muốn từ chính họ.
Xem thêm
Có khi nào bạn nhìn thấy 1 hiệu ứng trên phim và chợt nhận ra rằng với các công cụ sẵn có trong Maya dù có cố gắng tổ hợp thế nào cũng không thể tạo ra hiệu ứng đó? Lúc này, bạn hoàn toàn có lý do nghi ngờ rằng, để làm được điều đó bạn cần tìm kiếm nó ở thế giới của lập trình.
Xem thêm
1/1
ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2019