3 bài viết bước đầu tạo môi trường lập trình C/C++ với Visual Studio

Bước 1:

Cài đặt Visual Studio và C++. Google với từ khóa visual studio free.

Bước 2:

Vào trang đầu tiên, trang chủ của Visual Studio để tải.

Click vào Download Community 2017 để download bộ cài về máy.

Bước 3:

Chạy file vừa download về. Chọn Continue và chờ.

Bước 4:

Chờ xong rồi thì sẽ được như hình bên dưới.

Chọn Desktop Development with C++.

Nhấn Install và chờ đến khi cài đặt xong.