STDIO Training thông báo mở khóa học Lập Trình Ứng Dụng Di Động Với React Native, mục tiêu đào tạo từ căn bản lập trình JavaScript đến xây dựng ứng dụng bằng React Native.

Khóa học tập trung lập trình JavaScriptxây dựng ứng dụng trên di động đa nền tảng - iOS, Android apps - dựa trên React Native hiện đại, phù hợp phát triển các ứng dụng quản lý của doanh nghiệp.

Thông tin chung khóa học

  • Thời lượng 3 tháng.
  • Học phí toàn khóa 10.000.000₫ (học phí tham khảo tại thời điểm hiện tại).
  • 4 - 8 học viên / lớp.
  • Học lập trình ứng dụng di động với React Native tại TPHCM.
  • Học offline.
  • Giảng viên có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động, game di động nhiều năm.
  • Tìm hiểu thêm về chương trình và đăng ký tại đây.

Nội dung khóa học

NỘI DUNG MỤC TIÊU CHI TIẾT
Cú pháp, kỹ thuật lập trình với JavaScript Học tập các cú pháp cơ bản của lập trình JavaScript nhằm làm quen với lập trình và làm quen với Node.js. Học lý thuyết và thực hành, bài tập về kỹ thuật lập trình, tư duy lập trình và các phiên bản mới của JavaScript (ECMA 5, ECMA 6). Xử lý bất đồng bộ trong JavaScript và giới thiệu Node.js.
React Native Life cycle (vòng đời của ứng dụng React Native). Tiếp cận React Native và vòng đời của ứng dụng được xây dựng bởi React Native. Giới thiệu ứng dụng mẫu được dùng cho khóa học.
Xây dựng giao diện với React Native Cách thức kiến trúc 1 giao diện ứng dụng bằng React Native. Xây dựng giao diện ứng dụng với các thành phần của React Native. Sử dụng các thành phần xây dựng giao diện của React Native.
Sử dụng React Native để tương tác với các API Sử dụng React Native để làm việc với các API. HTTP Request, RESTful, tương tác giữa React Native và các API. Sử dụng Google Firebase.
Bảo mật với React Native Tính năng bảo mật người dùng với React Native. Các kiểu chứng thực người dùng và bảo mật với React Native.
Push Notification Cơ chế và ứng dụng Push Notification. Cấu hình Push Notification. Kiểm thử ứng dụng.
Triển khai ứng dụng Học cách triển khai 1 dự án lên thiết bị. Sẵn sàng các dữ liệu như icon, logo. Triển khai ứng dụng lên thiết bị Android, triển khai ứng dụng lên thiết bị iOS. Cách thức upload ứng dụng lên Google Play và AppStore.

* Đối với doanh nghiệp, có để tùy chỉnh để phù hợp, vui lòng liên hệ.

Cá nhân và quý doanh nghiệp cần thêm thông tin vui lòng gọi 028.36205514 hoặc inbox qua page.