Giới thiệu

Trang bị kiến thức bổ sung cho kỹ sư tham dự vào các dự án sử dụng công nghệ Windows Forms Application (.NET Framework).

Thông tin cơ bản

 1. Số chuyên đề: 7 (có thể điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu).
 2. Số buổi học: 7 buổi học.
 3. Giảng viên chính: La Kiến Vinh (có thể có giảng viên phụ).

Đăng ký học

 • Gọi hotline 0942.111.912 (La Kiến Vinh) hoặc điền vào form liên hệ, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay trong 24 giờ.
 • Email [email protected]

Tóm lượt nội dung khóa học

I. Phần cơ bản - Ngôn ngữ C#

 • Lập trình với ngôn ngữ C#.
  • Các cú pháp cơ bản.
  • Nâng cao: Delegate, Action, Anonymous Function, Task...
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C#.

II. Phần chính - Windows Forms Application

 • Mô hình sự kiện.
 • Form và life cycle.
 • Controls: control cơ bản và nâng cao.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  • C# và kết nối cơ sở dữ liệu.
  • Đồ thị.

III. Phần nâng cao

 • Tương tác với thiết bị ngoại vi.
  • Máy in, QR reader.
 • Làm việc trên môi trường Ethernet
  • Lập trình mạng với TCP Client.

Chương trình này phù hợp với những ai?

 1. Theo nhu cầu, dự án của doanh nghiệp.
 2. Các kỹ sư hiện tại đang làm việc tại các doanh nghiệp cần tự động hóa với C#.
 3. Các đối tượng đã có kinh nghiệm về lập trình 1 ngôn ngữ bất kỳ.
 4. Các kỹ sư ngành cơ – điện tử, điện – điện tử, điện tử - viễn thông có độ phù hợp cao do có nhu cầu sử dụng ngay kiến thức này cho dự án.
 5. Các QA tại các công ty về kỹ thuật.