Python là một ngôn ngữ phổ biến và lập trình cấp cao. Bạn có thể sử dụng Python để phát triển các ứng dụng GUI, trang web và ứng dụng web trên máy tính để bàn. Ngoài ra, Python  cho phép bạn tập trung vào chức năng cốt lõi của ứng dụng bằng cách thực hiện các tác vụ lập trình phổ biến. Các quy tắc cú pháp đơn giản của ngôn ngữ lập trình giúp bạn dễ dàng giữ cho mã nguồn có thể đọc và duy trì ứng dụng. Bên cạnh đó, còn có một số lý do tại sao bạn nên thích Python hơn các ngôn ngữ lập trình khác.

1. Code dễ đọc và dễ chỉnh sửa

Trong khi viết một ứng dụng phần mềm, bạn phải tập trung vào chất lượng mã nguồn của nó để đơn giản hóa việc bảo trì và cập nhật. Các quy tắc cú pháp của Python cho phép bạn thể hiện các khái niệm mà không cần viết code bổ sung. Đồng thời, Python, không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, nhấn mạnh vào khả năng đọc code và cho phép bạn sử dụng các từ khóa tiếng Anh thay vì dấu câu. Do đó, bạn có thể sử dụng Python để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh mà không cần viết thêm code. Code nguồn dễ đọc và sạch sẽ giúp bạn duy trì và cập nhật phần mềm mà không mất thêm thời gian và công sức.

2. Web apps

Giống như các ngôn ngữ lập trình hiện đại khác, Python cũng hỗ trợ một số mô hình lập trình. Nó hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và cấu trúc đầy đủ. Ngoài ra, các tính năng ngôn ngữ của nó hỗ trợ các khái niệm khác nhau trong lập trình chức năng và định hướng theo khía cạnh. Đồng thời, Python cũng có hệ thống loại động và quản lý bộ nhớ tự động. Các mô hình lập trình và các tính năng ngôn ngữ giúp bạn sử dụng Python để phát triển các ứng dụng phần mềm lớn và phức tạp.

3. Tương thích với các nền tảng và hệ thống chính

Hiện tại, Python đang hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Bạn có thể sử dụng trình thông dịch Python để chạy mã trên các nền tảng và công cụ cụ thể. Ngoài ra, Python là một ngôn ngữ lập trình được giải thích. Nó cho phép bạn chạy cùng một mã trên nhiều nền tảng mà không cần biên dịch lại. Do đó, bạn không cần phải biên dịch lại code sau khi thực hiện thao tác chỉnh sửa. Bạn có thể sử dụng code mà không cần biên dịch lại và kiểm tra tác động của các thay đổi được thực hiện đối với code ngay lập tức. Tính năng này giúp bạn dễ dàng thay đổi code hơn mà không tốn thêm thời gian tìm hiểu.

4. Library mở và dễ dàng khai thác được nhiều

Thư viện tiêu chuẩn lớn và mạnh mẽ của nó làm cho ngôn ngữ Python vượt qua các ngôn ngữ lập trình khác. Trong thư viện này cho phép bạn chọn từ một loạt các module theo nhu cầu chính xác của bạn. Mỗi module cho phép bạn sử dụng thêm chức năng vào ứng dụng Python mà không cần viết code bổ sung. Chẳng hạn, trong khi viết một ứng dụng web bằng Python, bạn có thể sử dụng các module cụ thể để triển khai các dịch vụ web, thực hiện các hoạt động chuỗi, quản lý giao diện hệ điều hành hoặc làm việc với các giao thức internet. Bạn thậm chí có thể thu thập thông tin về các module khác nhau bằng cách duyệt qua tài liệu Thư viện chuẩn Python.

5. Nhiều công cụ code base mở

Python giúp bạn hạn chế đáng kể chi phí phát triển phần mềm. Bạn có thể sử dụng một số tiêu chuẩn, thư viện và công cụ phát triển Python nguồn mở để giảm thời gian phát triển mà không làm tăng chi phí phát triển. Bạn có tùy chọn để chọn từ một loạt các framework công cụ Python và các công cụ phát triển mã nguồn mở theo nhu cầu chính xác của bạn. Ví dụ, bạn có thể đơn giản hóa và tăng tốc phát triển ứng dụng web bằng cách sử dụng các framework web Python mạnh mẽ như Django, Flask, Pyramid, Bottle và Cherrypy. Tương tự, bạn có thể tăng tốc phát triển ứng dụng GUI trên máy tính bằng cách sử dụng các framework và bộ công cụ GUI của Python như PyQT, PyJs, PyGUI, Kivy, PyGTK và WxPython.

6. Sử dụng đơn giản để phát triển các phần mềm

Python là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung. Do đó, bạn có thể sử dụng để phát triển cả ứng dụng máy tính để bàn và web. Ngoài ra, sử dụng Python để phát triển các ứng dụng khoa học và số phức tạp. Python được thiết kế với các tính năng để hỗ trợ phân tích dữ liệu và trực quan hóa. Tận dụng các tính năng phân tích dữ liệu của Python để tạo các giải pháp dữ liệu lớn tùy chỉnh mà không mất thêm thời gian và công sức. Đồng thời, các thư viện và API trực quan hóa dữ liệu do Python cung cấp giúp bạn trực quan hóa và trình bày dữ liệu theo cách hấp dẫn và hiệu quả hơn. Nhiều nhà phát triển Python sử dụng Python để thực hiện trí thông minh nhân tạo (AI. và các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

7. Ứng dụng thực tế

Sử dụng Python để tạo prototype ứng dụng phần mềm một cách nhanh chóng. Ngoài ra, để xây dựng ứng dụng phần mềm trực tiếp từ prototype chỉ bằng cách cấu trúc lại code Python. Python còn giúp bạn dễ dàng perform coding và kiểm tra đồng thời bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển theo hướng kiểm tra (TDD.. Bạn có thể dễ dàng test code trước khi đưa vào sử dụng các test để đánh giá application code continuously. Test được sử dụng để xem ứng dụng có đáp ứng các yêu cầu được xác định trước dựa trên mã nguồn của nó hay không?