Bạn mới bắt đầu lập trình? Bạn rèn luyện lập trình mãi không tiến bộ? Như vậy cũng chưa đủ thông tin để đánh giá rằng bạn không phù hợp với lập trình. Có thể bạn chưa tìm được phương pháp tiếp cận hiệu quả.

Đối với việc học tập, tiếp cận bạn cần làm quen với 2 hướng tiếp cận sau:

  • Học từ trên xuống (Ứng Dụng → Nền Tảng).
  • Học từ dưới lên (Nền Tảng → Ứng Dụng).

1 trong 2 phương pháp sẽ phù hợp với 1 nhóm người cụ thể. Do đó, bạn cũng chỉ có thể áp dụng 1 trong 2 phương pháp tại thời điểm cụ thể.

Phương pháp học từ trên xuống

Phương pháp này phù hợp với đối tượng chưa có hứng thú với lập trình, cần có cảm hứng từ việc nhìn thấy được kết quả ngắn hạn mà lập trình mang lại để tạo nên niềm yêu thích trước.

Phương pháp này dùng trọng tâm là ví dụ, ứng dụng, hoặc sử dụng những ngôn ngữ lập trình hỗ trợ sẵn nhiều tính năng, giảm bớt thời gian để ra 1 kết quả mà phải học quá nhiều kiến thức, code quá nhiều, người học sẽ tập trung vào sử dụng những "thành phần đã có sẵn" để lắp ghép ra kết quả. Do kết quả xuất hiện nhanh nên có thể gây cảm hứng cho người học, nếu người học đã có cảm hứng, có thể tiếp tục đi sâu dần.

Nếu bạn phù hợp với phương pháp bạn có thể bắt đầu học lập trình từ những ngôn ngữ hỗ trợ nhiều như Python, JavaScript để tạo ra kết quả sớm nhất. Nếu muốn đi sâu hơn để hiểu rõ hơn về lập trình, bạn có thể tiếp cận đến những ngôn ngữ mang tính nền tảng để hiểu rõ bản chất của vấn đề C, C++ sau.

Phương pháp học từ dưới lên

Phương pháp này phù hợp với đối tượng có sự hứng thú về việc tìm hiểu các thành phần nền tảng đã cấu tạo nên những ứng dụng hơn, đối tượng này không quan tâm nhiều đến kết quả trước mắt.

Nếu bạn phù hợp với phương pháp này, bạn có thể bắt đầu với ngôn ngữ C, C++ vì điều này có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi mà nếu tiếp cận ở tầng trên không đủ khả năng giải thích.

Ưu và nhược điểm của mỗi cách tiếp cận

2 cách tiếp cận trên điều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định.

  • Bạn không thể xác định được bản thân phù hợp với phương pháp nào, do đó bạn nên thử nghiệm việc tiếp cận với mỗi phương pháp trước và chọn cho mình phương pháp tiếp cận phù hợp.
  • Phương pháp học từ trên xuống về bản chất có thể ru ngủ 1 số đối tượng do khả năng dễ dàng hơn để tạo ra kết quả ngắn hạn và dừng việc nghiên cứu sâu. Ví dụ, bạn cần kiên định để tiếp tục học sâu hơn (C, C++, Java, ...) khi cảm thấy đã đủ ở tầng cao này (Python, JavaScript).
  • Việc tạo ra kết quả ngay lập tức không chắc chắn rằng sẽ mang lại hứng thú cho đối tượng phù hợp với phương pháp học từ dưới lên.

Tuy nhiên, dù chọn phương pháp tiếp cận nào để có thể thành công hơn bạn cũng cần hợp tác với những người có hướng tiếp cận ngược lại để cùng trao đổi, học tập để có thể giảm bớt được thời gian tự nghiên cứu, tìm tòi. Thực tế thì điều này thực hiện không dễ dàng vì tầm nhìn của các đối tượng ở 2 hướng tiếp cận rất khác nhau.