Chiến Lược Dữ Liệu

AI & Big Data

Dựa vào lượng dữ liệu nhất định, liệu bạn có thể khai thác hết tiềm năng của nó?

Với cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được dữ liệu xung quanh ta hoạt động và thay đổi như thế nào và diễn ra như sao và đồng thời cho bạn thấy các chiến lược của các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu thông minh như thế nào.

Tầm quan trọng của việc sử dụng dữ liệu có chiến lược ngày càng được khẳng định qua các thành công liên tiếp của các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng dữ liệu như Alphabet, Facebook, Narrative Science, Amazon, Apple… Có một chiến lược dữ liệu mạnh và lộ trình khoa học đã trở thành một phần tất yếu trong bộ gene của mỗi tổ chức. Xứng đáng nhận được sự quan tâm ngang với marketing, khách hàng, sản phẩm.

Chiến Lược Dữ Liệu không chỉ phù hợp cho người bước đầu làm quen với dữ liệu, mà còn cung cấp nhịp điệu và một cái nhìn bao quát về những thay đổi đang diễn ra trên thị trường và trang bị nền tảng vững chắc cho người đảm nhiệm bộ phận dữ liệu của các doanh nghiệp.

SÁCH CÓ BÁN TẠI

ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2019