Học phí
30,000,000 VND
Thời gian
10 tháng
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 5 tháng 15,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Kiến Trúc Phần Mềm & Thiết Kế Engine
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Lập Trình Mạng
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 2 tháng 6,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Phát Triển Ứng Dụng Internet of Things
MÔN LỰA CHỌN access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
*Mở lớp mới vào 5 tây hàng tháng.
Đăng ký
Lập Trình Hướng Internet of Things
Khóa học hướng đến phát triển các ứng dụng Internet of Things toàn diện. Bắt đầu từ các kiến thức nền tảng về lập trình cho đến áp dụng kỹ năng lập trình thiết kế các công cụ sản xuất phần mềm và các ứng dụng Internet of Things như theo dõi, thăm dò, điều khiển ngôi nhà từ xa hoặc các thiết bị sản xuất trong nhà máy.
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
Kiến Trúc Phần Mềm & Thiết Kế Engine
Phát Triển Ứng Dụng Internet of Things
Xu hướng tiếp sau lập trình di động sẽ là các giải pháp kết nối (Internet of Things), ứng dụng trước mắt là sự cải tiến cho phương tiện di chuyển như ô tô - giải trí, kiểm soát phương tiện, quản lý nông trại thông minh, ...
*Cần thêm thông tin về khóa học?
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả