Học phí
24,000,000 VND
Thời gian
8 tháng
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 5 tháng 15,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Kiến Trúc Phần Mềm & Thiết Kế Engine
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
*Mở lớp mới vào 5 tây hàng tháng.
Đăng ký
Lập Trình Hướng Phần Mềm
Khóa học với 2 phần cốt lõi: C++ căn bản đến nâng cao tạo nền tảng cho lập trình viên, sau đó là thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế Engine giúp lập trình viên có thể tạo ra các công cụ phát triển phần mềm.
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
Kiến Trúc Phần Mềm & Thiết Kế Engine
Sử dụng các công cụ có sẵn như các Application/Web Framework (C#.NET, ASP.NET, PHP...), Game Engine (Unity, Unreal, Cocos2d-x...) để tạo ra sản phẩm phần mềm là những điều thường thấy. Nếu xem các Engine và Framework được xem là 1 sản phẩm, vậy ta sẽ bắt đầu từ đâu để tạo ra các hệ thống này? Khóa học này không những tạo ra các sản phẩm mà còn dành cho niềm khát khao muốn khai sinh ra công nghệ của riêng bạn.
*Cần thêm thông tin về khóa học?
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả