Học phí
24,000,000 VND
Thời gian
8 tháng
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 5 tháng 15,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Thiết Kế Game Engine & Kiến Trúc Phần Mềm
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Phát Triển Phần Mềm Anti-Virus
MÔN LỰA CHỌN access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Đăng ký
Lập Trình Hướng Phần Mềm
Là khóa đào tạo với 3 học phần chính: ngôn ngữ lập trình, kiến trúc phần mềm, phát triển phần mềm anti-virus. Sau khóa học, học viên có khả năng phát triển phần mềm chuyên nghiệp như phần mềm trên PC, trên Mobile, Web và Games, Virus và Anti-Virus.
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
Thiết Kế Game Engine & Kiến Trúc Phần Mềm
Phát Triển Phần Mềm Anti-Virus
Sử dụng các công cụ có sẵn như các Application/Web Framework (C#.NET, ASP.NET, PHP...), Game Engine (Unity, Unreal, Cocos2d-x...) để tạo ra sản phẩm phần mềm là những điều thường thấy. Nếu xem các Engine và Framework được xem là 1 sản phẩm, vậy ta sẽ bắt đầu từ đâu để tạo ra các hệ thống này? Khóa học này không những tạo ra các sản phẩm mà còn dành cho niềm khát khao muốn khai sinh ra công nghệ của riêng bạn và trả lời câu hỏi đó.
*Cần thêm thông tin về khóa học?