Học phí
33,000,000 VND
Thời gian
11 tháng
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 5 tháng 15,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Thiết Kế Game Engine & Kiến Trúc Phần Mềm
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Lập Trình Mạng
MÔN CỐ ĐỊNH access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Điện Tử Cơ Bản & Lập Trình Nhúng
MÔN LỰA CHỌN access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Lập Trình Driver Cho Windows
MÔN LỰA CHỌN access_time 3 tháng 9,000,000 VND
check_box_outline_blank check_box
Đăng ký
Lập Trình Hướng Internet of Things
Lập trình hướng Internet of Things (IoT) bao gồm mục tiêu khóa Lập trình hướng phần mềm và mở rộng. Lập trình viên vượt giới hạn lập trình trên PC, tương tác thiết bị, hiện thực tính năng trong thế giới IoT. Sau khóa học, học viên có thể phát triển các ứng dụng trên PC, Web, Games và nhúng hay các giải pháp IoT nói chung.
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
Thiết Kế Game Engine & Kiến Trúc Phần Mềm
Điện Tử Cơ Bản & Lập Trình Nhúng
Lập Trình Driver Cho Windows
Xu hướng tiếp sau lập trình di động sẽ là các giải pháp kết nối (Internet of Things), ứng dụng trước mắt là sự cải tiến cho phương tiện di chuyển như ô tô - giải trí, kiểm soát phương tiện. Máy học, trí tuệ nhân tạo trở thành nhân tố hỗ trợ xu hướng này, nếu bắt đầu ngay từ bây giờ, bạn sẽ tạo ra sự khác biệt và khóa học này mở ra cơ hội đó.
*Cần thêm thông tin về khóa học?