Phát Triển Ứng Dụng Internet of Things

 • people
  SĨ SỐ
  6/lớp
  Tối đa 6 học viên/lớp
 • access_time
  THỜI LƯỢNG
  3tháng
 • HỌC PHÍ
  9000.000
  3,000,000/tháng
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Lập trình trên vi điều khiển?
Lập trình không cần thiết phải bị giới hạn trên máy tính.
Điều khiển, thu thập thông tin từ nhiều cảm biến và thiết bị
Tự do sáng tạo ứng dụng hơn với các linh kiện điện tử, lập trình trên các vi điều khiển và cảm biến cần thiết.
Tạo ra các ứng dụng thông minh
Tạo ra các ứng dụng như nhà thông minh, xe hơi thông minh được kết nối và điều khiển từ xa.
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả