Thử Nghiệm & Ứng Dụng

Bạn luôn tìm kiếm được các công cụ, đề tài thử nghiệm, các ứng dụng được đề xuất và phát triển bởi học viên. Các công cụ này đóng góp lớn cho cộng đồng và tạo ra kinh nghiệm thực tế cho học viên.

Công Cụ Hoàn Thiện
Sức mạnh thật sự của tri thức chỉ được chứng minh khi ta có khả năng áp dụng nó. Ở STDIO, các học viên luôn chủ động đề xuất và phát triển sản phẩm nhằm hoàn thiện chính họ và tạo thêm nhiều công cụ phục vụ cho cộng đồng.
icon_bugs
BUGS
Giải pháp chia sẻ lưu trữ code
Sử dụng
icon_rulek
RULEK
Công cụ đo khoảng cách trên Windows
Sử dụng
Gửi lời chào đến những đề xuất mới đang được hoàn thiện.
Bạn có ý tưởng mới để chia sẻ?
person
email
phone
message
GỬI