Engineers

Các khóa đào tạo lập trình được thiết kế riêng cho từng đặc thù của doanh nghiệp, với các case-study trong dự án cụ thể.

LIÊN HỆ keyboard_arrow_right

Technial artists

Từ các khóa lập trình nền tảng cho techinical artist đến các khóa đặc thù như lập trình Nuke, Maya, Unity, VR, Shader.

LIÊN HỆ keyboard_arrow_right

©STDIO, 2013-2018