Khóa Học C++ Căn Đến Nâng Cao

 • Chi phí:
 • 12,000,000₫
 • Thời lượng:
 • 3 tháng 3 tuần
 • Số lượng:
 • 8

Đăng ký

 Học online

Họ tên *

Email *

Số điện thoại *

Lịch học *

Ghi chú

Tư vấnĐăng ký

Khóa Học C++ Căn Đến Nâng Cao

 • Chi phí:
 • 12,000,000₫
 • Thời lượng:
 • 3 tháng 3 tuần
 • Số lượng:
 • 8

Đăng ký

 Học online

Họ tên *

Email *

Số điện thoại *

Lịch học *

Ghi chú

Tư vấnĐăng ký
Lập trình C++ từ căn bản cho đến nâng cao - cú pháp cơ bản - hướng đối tượng - giải thuật lập trình cho người mới.

Chương trình với 25 chủ đề

 • Chương trình đầu tiên

  Tiếp cận các công nghệ đào tạo của STDIO Training.

  • Cấp phát tài nguyên đào tạo cho học viên.

  C/C++ và chương trình đầu tiên.

  • Khởi tạo chương trình và các cú pháp cơ bản.
  • Code Statement.
  • Lập trình C và lập trình C++.
  • *Trình biên dịch và các công cụ hỗ trợ.

  Thực hành.

   1 3 Giờ
 • Tùy biến trong chương trình

  Định nghĩa, khai báo biến và sử dụng hiệu quả.

  • Biến - vùng nhớ và định nghĩa.
  • Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (C và C++).
  • Các vấn đề về literals.
  • Tối ưu hóa các kiểu dữ liệu.

  Thực hành.

   2 3 Giờ
 • Cấu trúc điều khiển & lặp

  Cấu trúc điều khiển và lặp

  • Cấu trúc rẽ nhánh if-else.
  • Cấu trúc lặp while-do.
  • Các bài toán thực tế.
  • Thực hành 2 bài tập.
  • So sánh các cấu trúc điều khiển và cấu trúc lặp để sử dụng tối ưu.

  Thực hành.

   3 6 Giờ
 • Mảng dữ liệu

  Mảng dữ liệu 1 chiều.

  • Mảng dữ liệu 1 phần tử.
  • Mảng dữ liệu nhiều phần tử.
   • Các định nghĩa và sử dụng.
   • Bộ nhớ và mảng.
  • Các lưu ý, sai sót thường gặp.

  Thực hành.

   4 3 Giờ
 • Hàm

  Bổ sung kiến thức về biến.

  • Giới hạn của biến trong C.
  • Sử dụng biến chuyên sâu trong C++.
  • Thực hành.

  Hàm và sử dụng hiệu quả.

  • Định nghĩa và cách sử dụng.
  • Các tham chiếu và tham trị của hàm.
  • *Tham chiếu chỉ thị trình biên dịch, bộ nhớ và mã máy.
  • Thực hành.
   5 6 Giờ
 • Mảng dữ liệu - đa chiều

  Mảng 2 chiều.

  • Cấp phát mảng 2 chiều.
  • Ưu điểm và nhược điểm.

  Mảng đa chiều và không gian đa chiều.

  • Hiện thực mảng đa chiều.
   • Cấp phát.
   • Sử dụng.

  Thực hành.

   6 6 Giờ
 • Con trỏ và cấp phát động

  Tư duy của hệ thống.

  • Các vùng nhớ cơ bản.
  • Sự ra đời của dữ liệu.
  • Nhu cầu kiểm soát dữ liệu.
  • Cấp phát dữ liệu động (cấp phát động).

  Con trỏ.

  • Vì sao cần con trỏ (lý do ra đời của con trỏ).
  • Khai báo và sử dụng.

  Mở rộng (lựa chọn).

  • Các tính chất đặc trưng và các nhược điểm.
  • Các phương hướng khắc phục.

  Thực hành.

   7 3 Giờ
 • Phong cách lập trình - Định hướng trong ngành

  Phong cách lập trình và ý nghĩa.

  • Các phong cách phổ biến.
  • Phong cách theo dự án.
  • Các phương pháp debug chương trình không sử dụng Debugger.

  Định hướng, phân nhánh phát triển trong công nghệ thông tin.

  • Các ngành, các ứng dụng công nghệ ứng dụng cao.
  • Ngành lập trình game.
  • Các ngành mới, công nghệ mới: AI, ML, IoT, Blockchain...
   8 3 Giờ
 • Xử lý ảnh - I - RGBA

  Sử dụng ứng dụng xử lý ảnh để rèn luyện kỹ thuật lập trình, mảng, cấp phát động.

  • Download STDIO Core D (framework xử lý ảnh) và triển khai cho học viên.

  Mục tiêu của STDIO Core D và Xử lý ảnh.

  • Cung cấp cho học viên hiểu biết cơ bản về xử lý ảnh nền tảng.
  • Mở rộng tư duy cho các loại dữ liệu khác như âm thanh, phim ảnh, các kiến trúc diễn đạt khác.
  • Ứng dụng lập trình mảng, con trỏ, cấp phát động, cấu trúc điều khiển và vòng lặp vào thực tế.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành hòa trộn màu.

  Hệ màu RGB và CMYK.

  • Kiến thức về hệ màu.
  • Phương pháp lưu trữ của hệ màu trong lập trình.
  • Demo tạo ra hiệu ứng tăng cường độ màu.

  Thực hành lập trình các hiệu ứng hòa trộn màu với STDIO Core D.

   9 6 Giờ
 • Xử lý ảnh - II - Transformation

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Bổ sung lý thuyết ảnh trong suốt.

  • Kênh Alpha.
  • Cách xử lý.

  Thực hành làm trong suốt ảnh.

  Các hiệu ứng tương quan xử lý mảng.

  • Trọng tâm của các hệ thống đồ họa 2D, 3D.
   • Các tư duy dời trục.
  • Các hiệu ứng tương quan xử lý mảng.
   • Tịnh tiến.
   • Phép xoay.
   • Phép tỷ lệ.

  Thực hành.

   10 6 Giờ
 • Xử lý ảnh - III - Binary

  Bổ sung kiến thức lập trình xử lý nhị phân.

  • Nhị phân và thập lục phân.
  • Lập trình xử lý nhị phân, tối ưu tốc độ thực thi và bộ nhớ lưu trữ.
  • Các ứng dụng của xử lý nhị phân.
  • Demo trong xử lý ảnh.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Thực hành.

   11 3 Giờ
 • Xử lý ảnh - IV - Hiệu ứng nâng cao

  Các hiệu ứng xử lý ảnh nâng cao.

  • Tổng hợp các hiệu ứng.
  • Đánh giá hiệu năng của các hiệu ứng nâng cao.
  • Thảo luận đề xuất tối ưu hóa hiệu năng xử lý.
  • Demo hiệu ứng làm mờ ảnh cơ bản. Yêu cầu học viên tối ưu giải thuật xử lý với 2 tiêu chí.
   • Tối ưu vùng nhớ lưu trữ.
   • Tối ưu tốc độ xử lý (giảm phép toán trên CPU).

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Thực hành.

   12 3 Giờ
 • Giải thuật đệ quy và ứng dụng Fractal

  Đệ quy.

  • Cơ bản đệ quy.
  • Demo bài toán tính toán giai thừa và Fibonacy.
  • Nhược điểm của đệ quy về tốc độ và độ an toàn của ứng dụng.
  • Tính ứng dụng của đệ quy.
  • Thực hành.

  Fractal - Sử dụng đệ quy và STDIO Core D xây dựng các Fractal.

  Thực hành.

   13 3 Giờ
 • Danh sách liên kết - Struct

  Struct.

  • Struct trong C (cú pháp và tính năng).
  • Struct trong C++ (cú pháp và tính năng mở rộng).
  • Sử dụng.
  • Thực hành.

  Chuyên sâu (lựa chọn).

  • Bộ nhớ của struct.
  • Vi xử lý và struct.
  • Thực hành.
   14 3 Giờ
 • Danh sách liên kết - Struct - Hiện thực

  Danh sách liên kết.

  • Lý thuyết danh sách liên kết.
  • Thuận lợi và nhược điểm so với mảng trong vấn đề truy xuất.
  • Hiện thực danh sách liên kết.

  Tối ưu hóa danh sách liên kết.

  • Sự khác biệt về kiến trúc bộ nhớ và hiệu năng hoạt động so với mảng.
  • Tái tổ chức danh sách liên kết.
   15 3 Giờ
 • Danh sách liên kết - Struct - Rắn săn mồi & Máy tính

  Ứng dụng danh sách liên kết vào game Rắn săn mồi.

  • Triển khai game rắn sắn mồi với danh sách liên kết đã hiện thực.

  Ứng dụng hiện thực Stack & Queue.

  • Giới thiệu Stack và Queue.
  • Hiện thực Stack và Queue cơ bản.
  • Ký pháp Ba Lan và hiện thực Máy tính (Calculator).

  Tích hợp Rắn săn mồi và Máy tính vào STDIO Core D.

   16 3 Giờ
 • Danh sách liên kết - Struct - Rắn săn mồi & Máy tính

  Ứng dụng danh sách liên kết vào game Rắn săn mồi.

  • Triển khai game rắn sắn mồi với danh sách liên kết đã hiện thực.

  Ứng dụng hiện thực Stack & Queue.

  • Giới thiệu Stack và Queue.
  • Hiện thực Stack và Queue cơ bản.
  • Ký pháp Ba Lan và hiện thực Máy tính (Calculator).

  Tích hợp Rắn săn mồi và Máy tính vào STDIO Core D.

   17 3 Giờ
 • Xử lý file - File nhị phân

  Các hiệu ứng xử lý ảnh nâng cao.

  • Tổng hợp các hiệu ứng.
  • Đánh giá hiệu năng của các hiệu ứng nâng cao.
  • Thảo luận đề xuất tối ưu hóa hiệu năng xử lý.
  • Demo hiệu ứng làm mờ ảnh cơ bản. Yêu cầu học viên tối ưu giải thuật xử lý với 2 tiêu chí.
   • Tối ưu vùng nhớ lưu trữ.
   • Tối ưu tốc độ xử lý (giảm phép toán trên CPU).

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Thực hành.

   18 3 Giờ
 • Xử lý file - Ứng dụng

  File và file nhị phân.

  • Xử lý các file nhị phân.
  • Demo đọc ghi file nhị phân với C chuẩn và thảo luận.
  • Xử lý các file lớn.

  Hướng dẫn học viên sử dụng file mẫu thực hành.

  Thực hành.

   19 3 Giờ
 • Xử lý file - Kiến trúc file

  Cấu trúc file cơ bản, các định dạng file.

  • Thuộc tính và dữ liệu file.
  • Hệ thống các thành phần của file.

  Thực hành.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

   20 3 Giờ
 • Xử lý chuỗi - Cơ bản và ASCII

  Chuỗi trong C/C++.

  • Quy ước về chuỗi.
  • Chuỗi mã hóa ASCII và các quy tắc của chuỗi.
  • Demo hiện thực hàm xử lý chuỗi.
  • Các sai sót thường gặp.

  Thực hành.

   21 3 Giờ
 • Xử lý chuỗi - Unicode và UTF-8

  Kiến thức chuyên sâu về chuỗi.

  • Các trường hợp sai sót thường gặp và cách thức thiết kế xử lý phù hợp.
  • Lựa chọn phương pháp cấp phát phù hợp cho chuỗi.

  Mã hóa Unicode (lựa chọn).

  • Mã hóa chuỗi Unicode, sự phổ biến.
  • UTF-8 và UTF-16.

  Thực hành.

   22 3 Giờ
 • Lập trình hướng đối tượng - I

  Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng.

  • Demo về 1 lớp hướng đối tượng.
  • Các ưu điểm và nhược điểm của lập trình hướng đối tượng so với thủ tục.
  • Sơ lược tính chất lập trình hướng đối tượng.
  • Tính trừu tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình.

  Làm quen với class.

  • struct và class?

  Thực hành.

   23 3 Giờ
 • Lập trình hướng đối tượng - II

  Trừu tượng hóa dữ liệu.

  • Tư duy trừu tượng và phân tích trừu tượng hóa.
  • Sử dụng các kỹ thuật để trừu tượng hóa 1 thực thể.

  Đóng gói dữ liệu.

  • Phân tích lý do ẩn giấu dữ liệu và đóng gói.
  • Đóng gói dữ liệu từ nguyên thủy.
  • Đóng gói dữ liệu dựa vào sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình (private, protected, public).

  Thực hành tận dụng khả năng lập trình hướng đối tượng để chống Hack dữ liệu.

   24 3 Giờ
 • Lập trình hướng đối tượng - III

  Kế thừa và mối quan hệ trong kế thừa.

  • Sự trùng lắp và phân mảnh codes.
  • Mối quan hệ trong kế thừa và các ngộ nhận.
  • Thiết kế mối quan hệ kế thừa.
  • Kỹ thuật hiện thực.

  Tính đa hình.

  • Đa hình trong ứng dụng.
  • Lợi ích và các nhược điểm.
  • Cách thức hiện thực.

  Thực hành.

   25 3 Giờ

Đối tượng phù hợp

 • Người mới, chưa từng biết lập trình trước đó.
 • Mất căn bản và cần được hỗ trợ tốt khi gặp vấn đề trong lúc học lập trình.
 • Đã từng lập trình nhưng muốn đảm bảo kiến thức được hệ thống hoàn chỉnh.
 • Muốn thử nghiệm xem có phù hợp với công nghệ thông tin hay không trước khi đi sâu xa hơn?
 • Muốn được đào tạo bởi giảng viên có kinh nghiệm, ứng dụng thực tế.
 • Muốn có bạn đồng hành, hỗ trợ khi tự học ở nhà.
 • Muốn có được các chuyên gia bên cạnh, hỗ trợ lâu dài ngay cả sau khóa học.

Mục tiêu đào tạo

 • Học C++ với lý thuyết hiện đại, kiến thức thực tế.
 • Bài tập, thực hành dạng ứng dụng giúp học nhanh, dễ tiếp thu.
 • Học từ nền tảng lập trình, và cũng là nền tảng để áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình khác.
 • Học C++ từ giảng viên có kinh nghiệm đào tạo lẫn phát triển phát triển các dự án thực tế với C++.
 • Học các nguyên lý nền tảng của lập trình máy tính.
Khóa Học C++ Căn Đến Nâng Cao

Thư viện ảnh

Chưa tìm thấy khóa học mong muốn?

Vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.111.912 khi cần hỗ trợ, tư vấn, hợp tác, tìm kiếm các khóa học phù hợp.

STDIO Training

Liên kết

Công ty TNHH STDIO

30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
+84 942.111.912
training@stdio.vn

383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

©STDIO, 2013 - 2021