Khóa Học Lập Trình Back-end với Node.js và MongoDB

 • Học phí: 9,000,000₫
 • Thời lượng: 2 tháng 2 tuần
 • Sĩ số: 8

Đăng ký học

Họ tên *

Email *

Số điện thoại *

Lịch mở lớp *

Ghi chú

Tư vấnGửi thông tin

Khóa Học Lập Trình Back-end với Node.js và MongoDB

 • Học phí: 9,000,000₫
 • Thời lượng: 2 tháng 2 tuần
 • Sĩ số: 8

Đăng ký học

Họ tên *

Email *

Số điện thoại *

Lịch mở lớp *

Ghi chú

Tư vấnGửi thông tin
Khóa học lập trình Backend với Node.js (JavaScript) dành cho người mới bắt đầu đến xây dựng hoàn tất 1 Backend.

Chương trình với 12 chủ đề

 • JavaScript - Cú pháp cơ bản

  Cài đặt Node.js và Visual Studio Code.

  • Sơ lược JavaScript và Node.js.
  • Chương trình đầu tiên: "Hello JavaScript".

  Cú pháp cơ bản với JavaScript.

  • Cú pháp.
   • Log.
   • Variable / Data type.
   • Condition.
   • Loop.
   • Function.
   • Thực hành.
  • Phụ lục.
   • String interpolation.
   • try/catch/finally.

  1 6 giờ

 • JavaScript - ECMAScript nâng cao

  Arrow function.

  • Nhắc lại function.
  • Anonymous function.
  • Arrow function.

  class.

  • Nhắc lại OOP.
  • class với JavaScript.

  Modules.

  • module.exports.
  • import/export.

  Bất đồng bộ.

  • callback
  • Promise
  • async/await.
  • Thực hành.

  2 3 giờ

 • Node.js

  Giới thiệu Node.js.

  • Node.js và npm.
  • package.json vs package-lock.json.
  • Quản lý các module.
  • Các module thông dụng.

  Thực hành.

  1. Project 1 HelloNodejs.
  2. Project 2 backup dữ liệu.

  3 3 giờ

 • Backend 1 - Mạng máy tính & RESTful API

  Cơ bản về mạng máy tính.

  • IP.
  • Port.
  • http vs https (SSL).

  RESTful.

  • Nhắc lại mô hình Frontend và Backend.
  • XML & JSON.
  • HTTP request methods.
  • HTTP request và HTTP response.
  • Giới thiệu Postman và demo 1 số API.

  4 3 giờ

 • Backend 2 - Express & Hello API

  Giới thiệu Express.

  • Giới thiệu và cài đặt Express.
  • API đầu tiên: Hello API.
  • Routing.
   • Naming Convention với các API.

  Thực hành.

  5 3 giờ

 • Database - SQL

  Lưu trữ trạng thái và lưu trữ dữ liệu.

  • Từ file cho đến cơ sở dữ liệu.
  • Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

  Khái niệm cơ bản với cơ sở dữ liệu SQL.

  • Table & Record.
  • Primary key & Foreign key.

  SQLite.

  • Các truy vấn, tạo, cập nhật, xóa dữ liệu.
  • Thực hành.
  • Các truy vấn nâng cao.

  Cài đặt môi trường và thực hành.

  6 6 giờ

 • Database - NoSQL và MongoDB

  Định dạng dữ liệu.

  • Dữ liệu thô từ dạng Text.
  • Dữ liệu chuẩn XML.
  • Dữ liệu chuẩn JSON.

  So sánh lưu trữ dạng Table và JSON.

  NoSQL và lưu trữ NoSQL.

  MongoDB.

  • Cài đặt MongoDB.
  • Các khái niệm cơ bản với MongoDB.
  • Truy vấn, thêm, xóa, cập nhật thông tin với MongoDB.
  • Tham chiếu dữ liệu với MongoDB.

  Thực hành.

  7 6 giờ

 • Backend 3 - Mongoose & MongoDB

  Nhắc lại MongoDB.

  • Giới thiệu Mongoose.
  • Kết nối MongoDB.
  • Các thao tác cơ bản với Mongoose và MongoDB.
  • Các hàm cơ bản và nâng cao với Mongoose.

  Thực hành.

  • Xuất bản báo giá cho sản phẩm.

  8 6 giờ

 • Backend 4 - Thực hành

  Thực hành Backend 1 - 2 - 3.

  Xây dựng 1 backend quản lý sản phẩm bao gồm.

  • Các API cần thiết cho tính năng Blog (Post, PostCategory).
  • Các API cần thiết cho tính năng Product (Product, ProductCategory).
  • Quản lý các trạng thái cơ bản của các tài nguyên.

  9 3 giờ

 • Kiến trúc dự án

  Tổ chức lại bố cục các thành phần xử lý

  Phân chia vai trò giữa 3 loại đối tượng

  • Lớp Model: đảm trách việc mô hình hóa dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu và chương trình
  • Lớp Service: xử lý nghiệp vụ, tương tác trực tiếp với các model
  • Lớp Controller: định nghĩa route và lựa chọn các service phù hợp để xử lý nghiệp vụ

  Thực hành

  • Kiến trúc lại mã nguồn

  10 6 giờ

 • Chứng thực

  HTTP Request và HTTP Response.

  • Các trường trong request và response header.
  • Giới thiệu về Session và Cookie.
  • Khái niệm Token và ứng dụng.

  JWT và mã hóa Token.

  • Sơ lược hóa dữ liệu, vì sao mã hóa.
   • Encode vs hash.
   • Sử dụng Hash online để khảo sát.
  • JWT, vì sao và cách sử dụng.

  Thực hành với tính năng đăng nhập.

  11 6 giờ

 • Các tính năng nâng cao

  Quyền và thư mục.

  Các tính năng.

  • Gửi email.
  • Tạo file nén download.
  • Tạo file QR Code.
  • Tạo file ảnh (thumbnail).

  12 6 giờ

Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho các đối tượng có định hướng theo lĩnh vực Backend với 1 công nghệ hiện đại và bền vững.
 • Bạn cần có khả năng lập trình cơ bản ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình hoặc đã từng lập trình Frontend.
 • Bạn đang cần chuyển đổi từ 1 công nghệ Backend khác sang Node.js.
 • Bạn đang cần học kiến thức bài bản hơn về Backend.

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được NodeJS, Express và MongoDB, RESTful, những gì mà doanh nghiệp phần mềm đang cần.
 • Tạo được hệ thống Backend, kết hợp được với Frontend.
 • Ứng cử được vào vị trí, công việc phát triển Backend.
 • Trở thành 1 phần quan trọng không thể thiếu của 1 dự án công nghệ, tạo thêm giá trị cho CV của bạn.

Hình ảnh lớp học

Chưa tìm thấy khóa học mong muốn?

Vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.111912 để được tư vấn

STDIO Training
Liên kết
Công ty TNHH STDIO

30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
+84 28.36205514 - +84 942.111912
training@stdio.vn

383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

©STDIO, 2013 - 2021