Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Di Động với React Native

 • Chi phí:
 • 9,000,000₫
 • Thời lượng:
 • 2 tháng 3 tuần
 • Số lượng:
 • 6

Đăng ký

 Học online

Họ tên *

Email *

Số điện thoại *

Lịch học *

Ghi chú

Tư vấnĐăng ký

Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Di Động với React Native

 • Chi phí:
 • 9,000,000₫
 • Thời lượng:
 • 2 tháng 3 tuần
 • Số lượng:
 • 6

Đăng ký

 Học online

Họ tên *

Email *

Số điện thoại *

Lịch học *

Ghi chú

Tư vấnĐăng ký
Khóa học xây dựng ứng dụng mobile app có thể chạy trên iOS và Android dành cho người mới đến xây dựng hoàn chỉnh 1 mobile app.

Chương trình với 19 chủ đề

 • Chương trình JavaScript đầu tiên

  Chương trình JavaScript đầu tiên.

  • Giới thiệu và cài đặt NodeJS.
  • Viết chương trình JavaScript đầu tiên.
  • Thực hành.

  Biến và kiểu dữ liệu cơ bản.

  • Khai báo biến.
  • Phạm vi hoạt động của biến.
  • Kiểu dữ liệu cơ bản biến trong JavaScript.
  • Toán tử cơ bản trong JavaScript.

  Thực hành.

   1 3 Giờ
 • Cấu trúc điều kiện và Vòng lặp

  Cấu trúc điều điều kiện.

  • Cấu trúc rẽ nhánh if/else.
  • Cấu trúc switch/case.
  • So sánh if/else và switch/case.
  • Thực hành.

  Vòng lặp có điều kiện.

  • Vòng lặp while/for căn bản.
  • Sự khác biệt giữa while và for.
  • Thực hành.
   2 3 Giờ
 • Hàm trong JavaScript

  Hàm trong JavaScript.

  • Hàm trong ngôn ngữ JavaScript.
  • Sử dụng hàm dựng sẵn.
  • Định nghĩa và sử dụng hàm.
  • Thực hành.

  Giới thiệu về hàm bậc cao (Higher order functions).

  • Truyền hàm vào hàm.
  • Cách thức hiện thực và tính ứng dụng.
  • Thực hành.

  Hàm nặc danh (Anonymous function).

  • Cách khởi tạo và tính ứng dụng.
  • Thực hành
   3 3 Giờ
 • Array và Object

  Kiểu dữ liệu mảng (array).

  • Giới thiệu và thao tác với kiểu dữ liệu array.
  • Các thao tác cơ bản với array.
  • Ứng dụng của array.

  Kiểu dữ liệu đối tượng (object).

  • Giới thiệu và thao tác với kiểu dữ liệu object.
  • Các thao tác cơ bản với object.
  • Ứng dụng của object.

  Thực hành.

   4 3 Giờ
 • Class và Hướng đối tượng

  Class và Hướng đối tượng.

  • Giới thiệu hướng đối tượng và các tính chất cơ bản.
  • Thiết kế đối tượng cơ bản.
  • Hàm tạo mặc định.
  • Export và Import.

  Arrow Function.

  • Nhắc lại Anonymous function.
  • Arrow function.
  • Khác biệt giữa Anonymous function và Arrow function.

  Thực hành.

   5 3 Giờ
 • Định dạng trao đổi dữ liệu - XML và JSON

  Giới thiệu về định dạng trao đổi dữ liệu.

  Nhắc lại kiểu dữ liệu Object (trong JavaScript) và Class (OOP).

  Làm quen với cấu trúc JSON.

  • Định nghĩa JSON
  • Hướng dẫn sử dụng JSON trong JavaScript.

  Thực hành.

   6 3 Giờ
 • Node Package Module - npm

  Làm việc với Node Package Module - npm

  • Giới thiệu package.
  • Node module.
  • Các lệnh npm quan trọng.
  • File package.json.

  Sử dụng các module thông dụng.

   7 3 Giờ
 • HTML, CSS và JavaScript căn bản

  HTML căn bản.

  • Tài liệu (document) HTML.
  • Các tag thường dùng.
  • Thực hành.

  CSS căn bản.

  • Ý nghĩa CSS.
  • Sử dụng CSS vào HTML.
  • Thực hành.

  JavaScript căn bản.

  • Ứng dụng JavaScript vào HTML.
  • Mô hình sự kiện.
   8 3 Giờ
 • Giới thiệu và cài đặt React Native

  Giới thiệu về front end.

  • Front end là gì?
  • Front end với web, iOS, Android.

  Giới thiệu ứng dụng đa nền tảng.

  • Android với Java/Kotlin - iOS với Objective-C/Swift.
  • React Native và các nền tảng khác.

  Hello React Native.

  • Cài đặt React Native và Android Studio.
  • Tạo dự án React Native và triển khai trên thiết bị điện thoại.

  Cấu trúc dự án React Native.

  • Tư duy Component - Component là gì?
  • Thực hành tạo và sử dụng Component.

  Life cycle của ứng dụng React Native.

  Giới thiệu project mẫu trong khóa học.

   9 3 Giờ
 • Thiết kế giao diện người dùng - Component

  Thiết kế giao diện người dùng

  • Nhắc lại Component (và HTML).
  • Sử dụng các Component căn bản.
  • Debug trong React Native.
  • Tạo custom Component và sử dụng.

  Thực hành hiện thực các Component cần thiết cho project mẫu.

   10 6 Giờ
 • Thiết kế giao diện người dùng - Style

  Thiết kế giao diện người dùng

  • Nhắc lại CSS (web HTML).
  • Giới thiệu Style trong React Native.
  • Ứng dụng Style vào React Native.

  Thực hành sử dụng Style vào project mẫu.

   11 6 Giờ
 • Trạng thái của ứng dụng

  Trạng thái là gì?

  • State và Props trong React Component.
  • Thực hành liên kết trạng thái các thành phần trong project mẫu.

  Redux

  • Giới thiệu về Redux.
  • Cấu trúc của project có Redux.
  • Hiện thực Redux trong ứng dụng.
  • Thực hành hiện thực Redux trong project mẫu.
  • Liên kết trạng thái các Component trong project mẫu.
   12 3 Giờ
 • RESTful Web Service

  HTTP Request và HTTP Response

  • Cấu trúc của HTTP Request và HTTP Response.
  • HTTP Response Code thông dụng.

  RESTful web service.

  • Web service là gì?
  • HTTP Method.
  • Nhắc lại cấu trúc JSON.

  Sử dụng Postman khảo sát 1 số API.

  Module axios và ứng dụng gửi nhận dữ liệu.

  Thực hành gửi nhận dữ liệu từ Back end.

   13 6 Giờ
 • Điều hướng trong ứng dụng

  Giới thiệu về khả năng điều hướng trong ứng dụng.

  • 1 số module hỗ trợ điều hướng.
  • Sử dụng module React Native Navigation để hiện thực cơ chế, ưu và nhược điểm so với cá module khác.
  • Thực hành điều hướng ứng dụng cho project mẫu.
   14 3 Giờ
 • Chứng thực người dùng

  Giới thiệu về Base64 encode/decode.

  Giới thiệu về các cơ chế chứng thực người dùng.

  • Cơ chế chứng thực người dùng.
  • Token và JWT.
  • Nhắc lại HTTP Request (Header vs Body).
  • Trường Authorization với Token.

  Hiện thực tính năng đăng nhập, lưu trữ token và thực thi 1 số API với xác thực token.

   15 3 Giờ
 • Các component hữu ích

  Giới thiệu và hiện thực vào ứng dụng.

  • Dialog.
  • ActivityIndicator.
  • ScrollView.
  • FlatList.
  • SafeAreaView.
   16 3 Giờ
 • Quyền ứng dụng

  Cấp quyền cho ứng dụng từ phía người dùng.

  • Ý nghĩa và tổng quan.
  • 1 số quyền thường dùng.

  Thực hành tích hợp thêm tính năng đòi hỏi cấp quyền từ người dùng.

   17 3 Giờ
 • Push notification

  Push notification

  • Ví dụ về Push notification.
  • Local và remote notification.

  Cấu hình push notification trong ứng dụng.

   18 3 Giờ
 • Triển khai ứng dụng

  Triển khai ứng dụng.

  • Thêm launch screen, icon.

  Chuẩn bị tài nguyên cần thiết:

  • Giới thiệu AppStore và Google Play.
  • Tiêu đề và mô tả ứng dụng.
  • 1 số screenshot như yêu cầu.
  • Chính sách cá nhân.

  Cấu hình và build ứng dụng trên Android hoặc iOS (lựa chọn).

  Tham khảo Google Play Console.

   19 3 Giờ

Đối tượng phù hợp

 • Người mới, chưa từng biết lập trình trước đó.
 • Muốn học lập trình ứng dụng trên di động 1 cách bài bản.
 • Muốn được đào tạo các kiến thức dành cho công việc thực tế.
 • Nhân sự ngoài ngành lập trình muốn thay đổi công việc mới.
 • Bạn muốn có 1 việc làm liên quan đến ứng dụng di động hoặc ngành công nghệ thông tin.
 • Bạn không tin tưởng các kiến thức rải rác và chắp vá trên mạng.

Mục tiêu đào tạo

 • Lập trình JavaScript với Node.js dành cho người chưa biết lập trình.
 • Xây dựng ứng dụng di động với JavaScript và React.
 • Phát triển các ứng dụng di động đa nền tảng (iOS và Android) mà không cần biết Swift, Objective-C hoặc Java Android.
 • Triển khai các ứng dụng của riêng bạn lên AppStore và Google Play.
Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Di Động với React Native

Thư viện ảnh

Chưa tìm thấy khóa học mong muốn?

Vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.111.912 khi cần hỗ trợ, tư vấn, hợp tác, tìm kiếm các khóa học phù hợp.

STDIO Training

Liên kết

Công ty TNHH STDIO

30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
+84 942.111.912
training@stdio.vn

383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

©STDIO, 2013 - 2022