KHÓA HỌC

Khóa Học C++ Căn Bản Đến Nâng Cao

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • people SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • access_time THỜI LƯỢNG
  5
  tháng
 • credit_card HỌC PHÍ
  15,000,000₫
  3,000,000₫/tháng
 • ĐĂNG KÝ HỌC
*Học phí trên chưa bao gồm VAT.
 • Nền móng lập trình

  C++ là một trong những nền tảng vững chắc nhất trong lập trình. Khóa học xây dựng cho bạn từ nền móng, những điều cơ bản nhất lúc bắt đầu lập trình cho đến tư duy lập trình sâu sắc.

 • Đào tạo bài bản từ đầu

  Khóa học dành cho người muốn học lập trình từ điều căn bản nhất cho đến cốt lõi chuyên sâu của lập trình nói chung, lập trình C++ nói riêng.

 • Thời khóa biểu linh động

  Có nhiều khung giờ để học viên lựa chọn nhằm nâng cao sự phù hợp với thời gian của học viên. Ngoài ra, nếu học viên đăng ký học theo nhóm (tối thiểu 4 học viên) STDIO có thể trao đổi để thiết kế khung giờ riêng cho nhóm.

 • Là nền tảng để học các ngôn ngữ khác

  STDIO đào tạo bạn không chỉ C++ mà còn là phương pháp tự học các ngôn ngữ lập trình khác như C#, Java, JavaScript, Python, Swift. Ngoài C/C++, tất cả học viên của STDIO được đào tạo khả năng tự học ngôn ngữ lập trình mới mà không cần được đào tạo lại.

 • Tăng khả năng cập nhật công nghệ liên tục

  STDIO tập trung đào tạo nền tảng vì nó là tiền đề để phát triển khả năng cập nhật công nghệ cho học viên. Ở STDIO, công nghệ được liên tục cập nhật cho học viên.
  Bạn đang tìm kiếm 1 khóa học lập trình C++ tại Thành phố Hồ Chí Minh? Đây sẽ là khóa học lập trình dành cho bạn.
  Xem thêm các sự kiện cập nhật kiến thức của STDIO.

C/C++ & Lập trình nền tảng

 • 1

  Chương trình đầu tiên

  Tiếp cận các công nghệ đào tạo của STDIO.

  • Cấp phát tài nguyên đào tạo cho học viên.

  C/C++ và chương trình đầu tiên.

  • Khởi tạo chương trình và các cú pháp cơ bản.
  • Code Statement.
  • Lập trình C và lập trình C++.
  • *Trình biên dịch và các công cụ hỗ trợ.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  1
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 2

  Tùy biến trong chương trình

  Định nghĩa, khai báo biến và sử dụng hiệu quả.

  • Biến - vùng nhớ và định nghĩa.
  • Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (C và C++).
  • Các vấn đề về literals.
  • Tối ưu hóa các kiểu dữ liệu.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  2
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 3

  Cấu trúc điều khiển & lặp

  Cấu trúc điều khiển và lặp

  • Cấu trúc rẽ nhánh if-else.
  • Cấu trúc lặp while-do.
  • Các bài toán thực tế.
  • Thực hành 2 bài tập.
  • So sánh các cấu trúc điều khiển và cấu trúc lặp để sử dụng tối ưu.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  3
  THỜI LƯỢNG
  schedule 5 giờ
 • 4

  Mảng dữ liệu

  Mảng dữ liệu 1 chiều.

  • Mảng dữ liệu 1 phần tử.
  • Mảng dữ liệu nhiều phần tử.
   • Các định nghĩa và sử dụng.
   • Bộ nhớ và mảng.
  • Các lưu ý, sai sót thường gặp.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  4
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 5

  Hàm

  Bổ sung kiến thức về biến.

  • Giới hạn của biến trong C.
  • Sử dụng biến chuyên sâu trong C++.
  • Thực hành.

  Hàm và sử dụng hiệu quả.

  • Định nghĩa và cách sử dụng.
  • Các tham chiếu và tham trị của hàm.
  • *Tham chiếu chỉ thị trình biên dịch, bộ nhớ và mã máy.
  • Thực hành.
  CHỦ ĐỀ
  5
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 6

  Mảng dữ liệu - đa chiều

  Mảng 2 chiều.

  • Cấp phát mảng 2 chiều.
  • Ưu điểm và nhược điểm.

  Mảng đa chiều và không gian đa chiều.

  • Hiện thực mảng đa chiều.
   • Cấp phát.
   • Sử dụng.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  6
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 7

  Con trỏ và cấp phát động

  Tư duy của hệ thống.

  • Các vùng nhớ cơ bản.
  • Sự ra đời của dữ liệu.
  • Nhu cầu kiểm soát dữ liệu.
  • Cấp phát dữ liệu động (cấp phát động).

  Con trỏ.

  • Vì sao cần con trỏ (lý do ra đời của con trỏ).
  • Khai báo và sử dụng.

  Mở rộng (lựa chọn).

  • Các tính chất đặc trưng và các nhược điểm.
  • Các phương hướng khắc phục.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  7
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 8

  Phong cách lập trình - Định hướng trong ngành

  Phong cách lập trình và ý nghĩa.

  • Các phong cách phổ biến.
  • Phong cách theo dự án.
  • Phong cách lập trình của STDIO.
  • Vấn đề về nghệ thuật comments.
  • Các phương pháp debug chương trình không sử dụng Debugger.

  Định hướng, phân nhánh phát triển trong công nghệ thông tin.

  CHỦ ĐỀ
  8
  THỜI LƯỢNG
  schedule 2 giờ
 • 9

  Xử lý ảnh - I - RGBA

  Triển khai STDIO Core D.

  • Download STDIO Core D - phía trên.
  • STDIO Core D (XCode IDE) từ giảng viên.
  • Triển khai STDIO Core D cho học viên.

  Mục tiêu của STDIO Core D và Xử lý ảnh.

  • Cung cấp cho học viên hiểu biết cơ bản về xử lý ảnh nền tảng.
  • Mở rộng tư duy cho các loại dữ liệu khác như âm thanh, phim ảnh, các kiến trúc diễn đạt khác.
  • Ứng dụng lập trình mảng, con trỏ, cấp phát động, cấu trúc điều khiển và vòng lặp vào thực tế.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành hòa trộn màu.

  Hệ màu RGB và CMYK.

  • Kiến thức về hệ màu.
  • Phương pháp lưu trữ của hệ màu trong lập trình.
  • Demo tạo ra hiệu ứng tăng cường độ màu.

  Thực hành lập trình các hiệu ứng hòa trộn màu với STDIO Core D.

  CHỦ ĐỀ
  9
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 10

  Xử lý ảnh - II - Transformation

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.


  Nguồn hình ảnh được lấy từ chương trình American Genius - Jobs vs Gates.

  Bổ sung lý thuyết ảnh trong suốt.

  • Kênh Alpha.
  • Cách xử lý.

  Thực hành làm trong suốt ảnh.

  Các hiệu ứng tương quan xử lý mảng.

  • Trọng tâm của các hệ thống đồ họa 2D, 3D.
   • Các tư duy dời trục.
  • Các hiệu ứng tương quan xử lý mảng.
   • Tịnh tiến.
   • Phép xoay.
   • Phép tỷ lệ.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  10
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 11

  Xử lý ảnh - III - Binary

  Bổ sung kiến thức lập trình xử lý nhị phân.

  • Nhị phân và thập lục phân.
  • Lập trình xử lý nhị phân, tối ưu tốc độ thực thi và bộ nhớ lưu trữ.
  • Các ứng dụng của xử lý nhị phân.
  • Demo trong xử lý ảnh.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  11
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 12

  Xử lý ảnh - IV - Hiệu ứng nâng cao

  Các hiệu ứng xử lý ảnh nâng cao.

  • Tổng hợp các hiệu ứng.
  • Đánh giá hiệu năng của các hiệu ứng nâng cao.
  • Thảo luận đề xuất tối ưu hóa hiệu năng xử lý.
  • Demo hiệu ứng làm mờ ảnh cơ bản. Yêu cầu học viên tối ưu giải thuật xử lý với 2 tiêu chí.
   • Tối ưu vùng nhớ lưu trữ.
   • Tối ưu tốc độ xử lý (giảm phép toán trên CPU).

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  12
  THỜI LƯỢNG
  schedule 9 giờ
 • 13

  Xử lý ảnh - V - Tiêu chuẩn & Chính thống

  Các phương pháp xử lý ảnh tiêu chuẩn.

  • Bổ sung toán học cơ bản với ma trận.
  • Sử dụng ma trận trong lập trình.
   • Giảng viên demo hàm nhân 2 ma trận (sử dụng mảng 1 chiều lưu trữ).
  • Phép tương quan và tích chập trong xử lý ảnh.
   • So sánh với các phương pháp tự nhiên (các chủ đề về xử lý ảnh I, II, III, IV).
   • Giảng viên demo cách sử dụng phép tương quan và tích chập.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  Thực hành lại hiệu ứng blur ảnh và bloom với tư duy này.

  CHỦ ĐỀ
  13
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 14

  Xử lý file - I - File nhị phân

  File và file nhị phân.

  • Xử lý các file nhị phân.
  • Demo đọc ghi file nhị phân với C chuẩn và thảo luận.
  • Xử lý các file lớn.

  Hướng dẫn học viên sử dụng file mẫu thực hành.

  STDIOFileRW_normal.tar

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  14
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 15

  Xử lý file - II - Ứng dụng

  File lưu trữ và lập trình ứng dụng file.

  • Lý thuyết nén, giải nén file.
  • Demo giải thuật nén cơ bản và hướng dẫn học viên.
  • Phân tích ưu điểm nhược điểm và học viên cải tiến giải thuật.

  Hướng dẫn học viên sử dụng file mẫu thực hành.

  STDIOFileCompress_normal.tar

  Thực hành.

  *Nâng cao, bảo mật dữ liệu (lựa chọn).

  • Dữ liệu thô (raw).
  • Các vấn đề về tấn công dữ liệu (data hacking).
  • Thực hành mã hóa, giải mã dữ liệu và mã hóa, giải mã file.
  CHỦ ĐỀ
  15
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 16

  Xử lý file - III - Kiến trúc file

  Bổ sung kiến thức struct cơ bản cho phần thực hành về kiến trúc file.

  Kiến trúc các file cơ bản.

  • Thuộc tính và dữ liệu file.
  • Hệ thống các thành phần của file.

  Thực hành.

  Hướng dẫn học viên sử dụng ảnh mẫu thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  16
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 17

  Xử lý chuỗi - I - Cơ bản và ASCII

  Chuỗi trong C/C++.

  • Quy ước về chuỗi.
  • Chuỗi mã hóa ASCII và các quy tắc của chuỗi.
  • Demo hiện thực hàm xử lý chuỗi.
  • Các sai sót thường gặp.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  17
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 18

  Xử lý chuỗi - II - Nâng cao

  Kiến thức chuyên sâu về chuỗi.

  • Các trường hợp sai sót thường gặp và cách thức thiết kế xử lý phù hợp.
  • Lựa chọn phương pháp cấp phát phù hợp cho chuỗi.

  Mã hóa Unicode (lựa chọn).

  • Mã hóa chuỗi Unicode, sự phổ biến.
  • UTF-8 và UTF-16.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  18
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 19

  Kiểm tra chất lượng

  Ôn tập và kiểm tra chất lượng.

  • Kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn doanh nghiệp.
  • Kiểm tra các thiếu sót và củng cố, ôn tập.
  • Đánh giá khả năng và tư vấn tối ưu hướng giải quyết bài kiểm tra năng lực.
  CHỦ ĐỀ
  19
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 20

  Danh sách liên kết - Struct

  Struct.

  • Struct trong C (cú pháp và tính năng).
  • Struct trong C++ (cú pháp và tính năng mở rộng).
  • Sử dụng.
  • Thực hành.

  Chuyên sâu (lựa chọn).

  • Bộ nhớ của struct.
  • Vi xử lý và struct.
  • Thực hành.
  CHỦ ĐỀ
  20
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 21

  Danh sách liên kết - Hiện thực

  Danh sách liên kết.

  • Lý thuyết danh sách liên kết.
  • Thuận lợi và nhược điểm so với mảng trong vấn đề truy xuất.
  • Hiện thực danh sách liên kết.

  Tối ưu hóa danh sách liên kết.

  • Sự khác biệt về kiến trúc bộ nhớ và hiệu năng hoạt động so với mảng.
  • Tái tổ chức danh sách liên kết.
  CHỦ ĐỀ
  21
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 22

  Danh sách liên kết - Rắn săn mồi & Máy tính

  Ứng dụng danh sách liên kết vào game Rắn săn mồi.

  • Triển khai game rắn sắn mồi với danh sách liên kết đã hiện thực.

  Ứng dụng hiện thực Stack & Queue.

  • Giới thiệu Stack và Queue.
  • Hiện thực Stack và Queue cơ bản.
  • Ký pháp Ba Lan và hiện thực Máy tính (Calculator).

  Tích hợp Rắn săn mồi và Máy tính vào STDIO Core D.

  CHỦ ĐỀ
  22
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 23

  Giải thuật - Đệ quy & Fractal

  Đệ quy.

  • Cơ bản đệ quy.
  • Demo bài toán tính toán giai thừa và Fibonacy.
  • Nhược điểm của đệ quy về tốc độ và độ an toàn của ứng dụng.
  • Tính ứng dụng của đệ quy.
  • Thực hành.

  Fractal - Sử dụng đệ quy và STDIO Core D xây dựng các Fractal.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  23
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ
 • 24

  Giải thuật - Sắp xếp & Tìm kiếm - Game Minesweeper

  Sắp xếp dữ liệu.

  • Sắp xếp và các ứng dụng của sắp xếp.
  • Các giải thuật sắp xếp dữ liệu cơ bản.
  • Thực hành.
  • Phân tích hiệu suất sắp xếp, độ phức tạp của các bài thực hành.

  Tìm kiếm dữ liệu.

  • Các phương pháp tìm kiếm dữ liệu.
   • Tuần tự.
   • Có ưu tiên.

  Hiện thực tính năng phát sinh bàn cờ trong game Minesweeper sử dụng STDIO Minesweeper Frameword - STDIOMinesweeper.zip.

  CHỦ ĐỀ
  24
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 25

  Lập trình hướng đối tượng - I - Tiếp cận

  Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng.

  • Demo về 1 lớp hướng đối tượng.
  • Các ưu điểm và nhược điểm của lập trình hướng đối tượng so với thủ tục.
  • Sơ lược tính chất lập trình hướng đối tượng.
  • Tính trừu tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình.

  Làm quen với class.

  • struct và class?

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  25
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 26

  Lập trình hướng đối tượng - II - Trừu tượng & Đóng gói

  Trừu tượng hóa dữ liệu.

  • Tư duy trừu tượng và phân tích trừu tượng hóa.
  • Sử dụng các kỹ thuật để trừu tượng hóa 1 thực thể.

  Đóng gói dữ liệu.

  • Phân tích lý do ẩn giấu dữ liệu và đóng gói.
  • Đóng gói dữ liệu từ nguyên thủy.
  • Đóng gói dữ liệu dựa vào sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình (private, protected, public).

  Thực hành tận dụng khả năng lập trình hướng đối tượng để chống Hack dữ liệu.

  CHỦ ĐỀ
  26
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 27

  Lập trình hướng đối tượng - III - Kế thừa & Đa hình

  Kế thừa và mối quan hệ trong kế thừa.

  • Sự trùng lắp và phân mảnh codes.
  • Mối quan hệ trong kế thừa và các ngộ nhận.
  • Thiết kế mối quan hệ kế thừa.
  • Kỹ thuật hiện thực.

  Tính đa hình.

  • Đa hình trong ứng dụng.
  • Lợi ích và các nhược điểm.
  • Cách thức hiện thực.

  Thực hành.

  CHỦ ĐỀ
  27
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 28

  Đồ án cuối khóa - Điều khiển xe thông minh

  Giới thiệu về đồ án điều khiển thông minh cuối khóa. Mục tiêu, tổng hợp các kiến thức đã học vào ứng dụng thực tế.

  • Giới thiệu về Internet of Things.
  • Giảng viên giới thiệu về phần cứng xe điều khiển.
  • Giới thiệu các tính năng học viên cần hiện thực (có liên quan đến các kiến thức đã học).
  • Hướng dẫn học viên thao tác với các phần cứng và lập trình C++ trên vi điều khiển.
  • Mã hóa thông tin giao tiếp từ máy tính đến xe thông minh chống tấn công trên đường truyền.

  Sử dụng STDIO Core D để thực hiện các tính năng điều khiển từ máy tính đến phần cứng.

  CHỦ ĐỀ
  28
  THỜI LƯỢNG
  schedule 6 giờ

Phần mở rộng*

 • 1

  Các trình biên dịch trên nền tảng khác

  Mục tiêu xây dựng 1 chương trình C++ trên Linux để trải nghiệm khả năng đa nền tảng. Điều này quan trọng để hình thành khả năng tiếp cận lập trình trên các hệ điều hành khác như iOS, Android, MAC OSX, ...

  • Linux và các vấn đề về lập trình đa nền tảng.
  • Giảng viên hướng dẫn sử dụng Linux cơ bản.
  • Sử dụng GNU Compiler Collection (GCC).
  • Cài đặt môi trường hiện thực lập trình C++.
  CHỦ ĐỀ
  1
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 2

  Build project - Directive & Preprocessor

  Các quá trình 1 project được build như thế nào?

  • Building process.
  • Directive C
  CHỦ ĐỀ
  2
  THỜI LƯỢNG
  schedule 3 giờ
 • 3

  Thư viện liên kết tĩnh và động

  Tạo các thư viện liên kết tĩnh & động.

  • Tạo thư viện liên kết tĩnh.
  • Tạo thư viện liên kết động.
  • Các nhược điểm và thuận lợi.
  • Ứng dụng hiệu quả thư viện.
  CHỦ ĐỀ
  3
  THỜI LƯỢNG
  schedule 1 giờ
 • 4

  Kiến trúc bộ nhớ cơ bản

  Hệ thống lại kiến trúc bộ nhớ của 1 chương trình được viết bởi C/C++.

  CHỦ ĐỀ
  4
  THỜI LƯỢNG
  schedule 1 giờ
 • 5

  struct - enum - union & template

  Tìm hiểu các tính năng hỗ trợ thêm trong tổ chức project C++.

  • Nhắc lại struct và vấn đề bộ nhớ của struct.
  • Enum, union và cách sử dụng hiệu quả.
  • template và khả năng Generic.
  CHỦ ĐỀ
  5
  THỜI LƯỢNG
  schedule 1 giờ
 • 6

  Chủ đề C++11 & C++14

  Các tính năng của C++98 cho đến phiên bản C++14.

  • Các cải tiến và tính năng mới từ C++11.
  • Các chuyến tàu lỡ của C++11 và sự xuất hiện trong C++14.

  Bản thử nghiệm C++17.

  CHỦ ĐỀ
  6
  THỜI LƯỢNG
  schedule 1 giờ
 • 7

  Con trỏ hàm

  Con trỏ hàm và Late binding.

  • Nhắc lại con trỏ dành cho dữ liệu, biến.
  • Nhược điểm của "pre" Late binding trong thiết kế ứng dụng.
  • Late binding và con trỏ hàm.
  CHỦ ĐỀ
  7
  THỜI LƯỢNG
  schedule 1 giờ
event LỊCH KHAI GIẢNG
THÁNG 11
05
Thứ 2
&
Thứ 4
LỚP TỐI: 18h00-21h00
THÁNG 11
06
Thứ 3
&
Thứ 5
LỚP TỐI: 18h00-21h00
THÁNG 11
03
Thứ 7
&
Chủ nhật
LỚP SÁNG: 9h00-12h00
LỚP CHIỀU: 14h30-17h30
Không tìm được lịch học phù hợp hoặc cần thêm thông tin, vui lòng gọi 028.36205514 hoặc 0942.111.912
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2018