C++ Căn Bản Đến Nâng Cao

ĐĂNG KÝ HỌC
 • people
  SĨ SỐ
  8/lớp
  Tối đa 8 học viên/lớp
 • access_time
  THỜI LƯỢNG
  5tháng
 • HỌC PHÍ
  15000.000
  3,000,000/tháng
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Nền móng lập trình
C++ là một trong những nền tảng vững chắc nhất trong lập trình. Khóa học xây dựng cho bạn từ nền móng, những điều cơ bản nhất lúc bắt đầu lập trình cho đến tư duy lập trình sâu sắc.
Đào tạo bài bản từ đầu
Khóa học dành cho người muốn học lập trình từ điều căn bản nhất cho đến cốt lõi chuyên sâu của lập trình nói chung, lập trình C++ nói riêng.
Thời khóa biểu linh động
Có nhiều khung giờ để học viên lựa chọn nhằm nâng cao sự phù hợp với thời gian của học viên. Ngoài ra, nếu học viên đăng ký học theo nhóm (tối thiểu 4 học viên) STDIO có thể trao đổi để thiết kế khung giờ riêng cho nhóm.
Là nền tảng để học các ngôn ngữ khác
STDIO đào tạo bạn không chỉ C++ mà còn là phương pháp tự học các ngôn ngữ lập trình khác như C#, Java, JavaScript, Python, Swift. Ngoài C/C++, tất cả học viên của STDIO được đào tạo khả năng tự học ngôn ngữ lập trình mới mà không cần được đào tạo lại.
Tăng khả năng cập nhật công nghệ liên tục
STDIO tập trung đào tạo nền tảng vì nó là tiền đề để phát triển khả năng cập nhật công nghệ cho học viên. Ở STDIO, công nghệ được liên tục cập nhật cho học viên.
Bạn đang tìm kiếm 1 khóa học lập trình C++ tại Thành phố Hồ Chí Minh? Đây sẽ là khóa học lập trình dành cho bạn.
Xem thêm các sự kiện cập nhật kiến thức của STDIO.
KHAI GIẢNG
10-01-2018Thứ Tư
LỊCH HỌC
brightness_3
Thứ Tư
18:00 - 21:00
brightness_3
Thứ Bảy
18:00 - 21:00
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả