DirectX (HLSL)

ĐĂNG KÝ HỌC
 • people
  SĨ SỐ
  2/lớp
  Tối đa 2 học viên/lớp
 • access_time
  THỜI LƯỢNG
  2tháng
 • HỌC PHÍ
  40000.000
  20,000,000/tháng
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC
DirectX và GPU
Khóa học đầy đủ nhất về lập trình và ứng dụng GPU với Direct và ngôn ngữ HLSL.
Hello Triangle với DirectX
Khởi tạo môi trường lập trình DirectX môi trường PC (Windows).
Lập trình trên các phiên bản rút gọn
Tối ưu với DirectX cho các thiết bị khác sử dụng Windows như tablet và smart-phone.
GPU và Programmable Pipeline
Kiến trúc của GPU và render với Programmable Pipeline.
Lập trình Shader - Model đến hiệu ứng nâng cao
Lập trình với Shader HLSL từ mức cơ bản như Cube-mapping, Texturing, ... cho đến các hiệu ứng nâng cao như displacement-map.
Phong-lighting, normal-mapping, ...
Ma trận, các phép biến đổi trên ma trận
Tạo ra các biến đổi tịnh tiến, xoay, tỷ lệ bằng toán học cơ bản trên ma trận (affine transformation) cho đến các phép chiếu, camera và ma trận WVP.
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả