KHÓA HỌC

Khóa Học DirectX (HLSL)

Lập trình 3D programmable pipeline với HLSL shader bằng các hiệu ứng.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  LIÊN HỆ
 • SĨ SỐ
  LIÊN HỆ
 • THỜI LƯỢNG
  LIÊN HỆ
 • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Tạo các ứng dụng đồ họa 3D sử dụng C++ và DirectX.
 • Kiến thức về card đồ họa.
 • Vẽ đối tượng 3D vào cửa sổ.
 • Sử dụng shader DirectX (vertex, fragment).
 • Toán học ma trận và ứng dụng vào lập trình 3D.
 • Sử dụng và hiểu biết về hệ tọa độ thuần nhất.
 • Các phép biến đổi trên 3D: tịnh tiến, xoay, tỷ lệ.
 • Các phép chiếu: phối cảnh, song song.
 • Triển khai Camera.
 • Sử dụng ba loại ánh sáng: hướng, điểm và đèn chiếu sáng.
 • Sử dụng các 3D model.
 • Các kỹ thuật: sky map, normal map, sóng nước, ...
 • Xử lý hậu kỳ (post-processing).

   Bạn sẽ đạt được những gì?

 • Tạo các ứng dụng đồ họa 3D sử dụng C++ và DirectX.
 • Kiến thức về card đồ họa.
 • Vẽ đối tượng 3D vào cửa sổ.
 • Sử dụng shader DirectX (vertex, fragment).
 • Toán học ma trận và ứng dụng vào lập trình 3D.
 • Sử dụng và hiểu biết về hệ tọa độ thuần nhất.
 • Các phép biến đổi trên 3D: tịnh tiến, xoay, tỷ lệ.
 • Các phép chiếu: phối cảnh, song song.
 • Triển khai Camera.
 • Sử dụng ba loại ánh sáng: hướng, điểm và đèn chiếu sáng.
 • Sử dụng các 3D model.
 • Các kỹ thuật: sky map, normal map, sóng nước, ...
 • Xử lý hậu kỳ (post-processing).
Chương trình học

LIÊN HỆ

Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Cá nhân & công ty có nhu cầu vui lòng gọi
028.36205514
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2019