HTML5 & WebGL

ĐĂNG KÝ HỌC
 • people
  SĨ SỐ
  4/lớp
  Tối đa 4 học viên/lớp
 • access_time
  THỜI LƯỢNG
  2tháng
 • HỌC PHÍ
  20000.000
  10,000,000/tháng
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Mang 3D vào web
Web với giao diện đồ họa 2D đã đủ để khai thác hết sự sáng tạo cho cá nhân và doanh nghiệp? 3D sẽ làm được điều đó với WebGL.
Khởi đầu đơn giản với HTML5 & JavaScript
Khóa học khởi đầu với HTML5 nói chung và JavaScript nói riêng, đến JavaScript OOP.
Làm việc với CPU & GPU
Khóa học là sự kết hợp lập trình giữa CPU và GPU trên nền tảng WebGL, HTML5.
Bắt đầu với mô hình
Cũng như OpenGL và DirectX, WebGL cho ra khả năng lập trình với GPU. Trong khóa học, bạn sẽ tạo ra các hiệu ứng trong 3D với việc lập trình các Shader này.
Lập trình Shader & hiệu ứng
Cũng như OpenGL và DirectX, WebGL cho ra khả năng lập trình với GPU. Trong khóa học, bạn sẽ tạo ra các hiệu ứng trong 3D với việc lập trình các Shader này.
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả