event LỊCH KHAI GIẢNG
Thứ 2
04/06 -2018

LỊCH HỌC

 • brightness_3 Thứ 2 18h00 - 21h00
 • brightness_3 Thứ 5 18h00 - 21h00
Thứ 3
29/06 -2018

LỊCH HỌC

 • brightness_3 Thứ 3 18h00 - 21h00
 • brightness_3 Thứ 6 18h00 - 21h00
KHÓA HỌC

OpenGL (GLSL)

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • people SĨ SỐ
  2
  / lớp
 • access_time THỜI LƯỢNG
  2
  tháng
 • credit_card HỌC PHÍ
  ₫40,000,000
  ₫20,000,000/tháng
 • ĐĂNG KÝ HỌC
GIỚI THIỆU
 • CPU vs GPU rendering?

  Khóa học đầy đủ nhất về lập trình trên GPU với OpenGL và ngôn ngữ GLSL.

 • Từ khởi tạo môi trường lập trình

  Khởi tạo môi trường lập trình với OpenGL với PC (Windows) hay MacOSX.

 • Cho đến OpenGLES

  Tối ưu với OpenGLES cho các thiết bị khác sử dụng Android, iOS.

 • GPU và Programmable Pipeline

  Kiến trúc của GPU và render với Programmable Pipeline trong các phiên bản OpenGL.

 • Lập trình Shader - Model cho đến hiệu ứng nâng cao

  Lập trình với Shader GLSL từ mức cơ bản cho đến các hiệu ứng nâng cao như displacement-map.
  Phong-lighting, normal-mapping, ...

 • Ma trận, các phép biến đổi trên ma trận

  Tạo ra các biến đổi tịnh tiến, xoay, tỷ lệ bằng toán học cơ bản trên ma trận (affine transformation) cho đến các phép chiếu, camera và ma trận WVP.

ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
©STDIO, 2013-2018