KHÓA HỌC

Khóa Học Phát Triển Game Với Unity

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  3,000,000₫
  toàn khóa
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  1.5
  giờ
 • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này dành cho ai?

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học - gồm 2 phần

C# trong Unity

 • 1

  Unity và ngôn ngữ lập trình C#

  Giới thiệu engine Unity, cài đặt Unity các công cụ cần thiết.

  Ngôn ngữ lập trình với Unity.

  • Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình Unity hỗ trợ.
  • C# trong Unity.

  Căn bản lập trình với C# và "Hello Unity & C Sharp".

  • Console của C# trong Unity.
  • Thực hành.

  Các cú pháp và tính năng trong C#.

  • Biến và các kiểu dữ liệu.
  • Thực hành.

  Các cấu trúc điều kiện:

  • if, switch, while, for.
  • Thực hành.

  Giới thiệu về GIT và cách quản lý mã nguồn, dự án với GIT.

  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 2

  Lập trình C# trong Unity

  Phương thức trong C#.

  • Ý nghĩa và cấu trúc của việc sử dụng phương thức.
  • Thực hành.

  Đối tượng, thuộc tính và phương thức.

  • Đối tượng, thuộc tính và phương thức trong C#.
  • Sử dụng các phương thức trong toàn dự án.
  • Thực hành.

  Mảng dữ liệu và danh sách trong C#.

  • Mảng dữ liệu cơ bản.
  • Danh sách.
  • Thực hành.
  THỜI LƯỢNG
  3 giờ

Unity và các components

 • 3

  Text Adventure - Các khái niệm trong Game & phát triển game đầu tiên

  Học các kiến thức căn bản thông qua phát triển game cụ thể.

  Giới thiệu game Text Adventure.

  • Game là gì và giới thiệu luật chơi của Text Adventure.
  • Các Scene (phân cảnh) và các thành phần cần thiết để phát triển game.

  Các khái niệm và thành phần cơ bản của game.

  • Game Sprite.
  • Scriptable Object.
  • UI Canvas.
  • Game States và State Machine.
  • Điều phối các State hiệu quả và Game logic.

  Thực hành hiện thực game Text Adventure.

  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 4

  Text Adventure - UI nâng cao

  Nhắc lại khái niệm Object và Classes.

  Lưu trữ trong Game.

  • Tạo và lưu Level.

  Giao diện hiển thị.

  • Thiết kế giao diện.
  • Các text tĩnh.
  • Các nút nhấn và xử lý sự kiện.

  * Nâng cấp giao diện game.

  • Logo Scenes theo thời gian.
  • Loading Scenes.
  • Thoát game và các xử lý lưu trữ.
  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 5

  BLOCK BREAKER - SỨC MẠNH CỦA UNITY VÀ CÁC CORE FEATURE

  Các ưu tiên khi lập trình game.

  Các đối tượng vật lý của game.

  • Rigidbody.
  • Force.
  • Collider.
  • Vật liệu vật lý.
  • Khớp Joint trong vật lý.

  Lifecycle của các Object và chính bản thân của game.

  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 6

  BLOCK BREAKER - Môi trường 2D và các vấn đề liên quan

  Sử lý Sprite và vấn đề về hiển thị trong môi trường 2D.

  • Sprite Editor trong Unity.
  • GIMP/AI/Photoshop.
  • Trục Z trong môi trường 2D.
  • Các layer trong môi trường 2D.
  • Animation.

  Camera và Audio.

  • Orthographic và Perspective.
  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 7

  BLOCK BREAKER - Hiện thực các ý tưởng và logic game

  Áp dụng các feature.

  • Va chạm giữa Block và Ball.
  • Animation của Block khi bị phá vỡ.
  • Background, Block, Ball.
  • Sự kiện âm thanh
  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 8

  BLOCK BREAKER - Core logic game và level

  Áp dụng prefab vào game.

  • Game Object life cycle.
  • Hiện thực Scriptable object vào Block

  Khái niệm về Tilemap và Level Editor.

  • Thiết kế level.
  • Các khái niệm về Level Editor.
  • Thiết kế Level Editor.
  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 9

  BLOCK BREAKER - Kỹ thuật scripting với C# và Javascript

  Làm việc với mọi thứ "Programmatically".

  • Các loại lưu trữ dữ liệu trong lập trình game.
  • Core Unity SDK.
  • Cân bằng game với Scriptable Object
  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
 • 10

  Các tính hữu ích của Unity game

  Các thuật toán hữu ích được tích hợp trong Unity.

  • Perlin Noise.
  • Tìm đường đi:
   • A*.
   • Breadth-first search.
   • Depth-frist search.
   • Djikstra.

  Particle System.

  Asset Store.

  Procedual Generate.

  Triển khai / xuất bản game lên môi trường windows / web.

   

  THỜI LƯỢNG
  3 giờ
Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Cá nhân & công ty có nhu cầu vui lòng gọi
028.36205514
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2019