Các khóa đào tạo mở rộng cho cá nhân
Đào tạo nâng cao, mở rộng kiến thức cá nhân.
Các khóa đào tạo lập trình chuyên nghiệp
Đào tạo cho kỹ sư và doanh nghiệp.
Các khóa trung hạn cung cấp các kiến thức ngành nghề, công việc cụ thể. Khóa trung hạn có ưu điểm không lấy đi của bạn quá nhiều thời gian để có 1 công việc trong ngành công nghệ thông tin. Đăng ký học và bắt đầu hành trình gặt hái 1 công việc ổn định.
Cài đặt các phần mềm cần thiết để học lập trình..