Các chính sách ưu đãi & khuyến mãi

 • Các chính sách ưu đãi không áp dụng cho doanh nghiệp
 • Ngày hiệu lực: 1/12/2018
 • Chịu trách nhiệm: La Kiến Vinh
 • Cập nhật gần nhất: 12/12/2018

Chính sách I - ưu đãi khi giới thiệu học viên mới

Khi bạn (A) giới thiệu thành công 1 học viên (B), ngay sau khi học viên (B) đóng học phí tháng đầu tiên:

 • Bạn (A) nhận ngay 300,000₫.
 • Học viên (B) nhận ngay 100,000₫.

LƯU Ý

 • Học viên (B) vẫn nhận được ưu đãi từ các chính sách ưu đãi khác.
 • Áp dụng cho tất cả các khóa học hiện có trên STDIO Training.

Chính sách II - ưu đãi khi đóng nhiều tháng cùng lúc

Ưu đãi giảm học phí khi đóng nhiều tháng cùng lúc trong tháng đầu tiên.

GÓI MỨC GIẢM TIẾT KIỆM
2 tháng 200,000₫ 3.33%
3 tháng 320,000₫ 3.56%
4 tháng 450,000₫ 3.75%
5 tháng 600,000₫ 4%

LƯU Ý

 • Chính sách giảm học phí chỉ áp dụng khi đóng các gói học phí ở tháng đầu tiên.
 • Áp dụng cho tất cả các khóa học hiện có trên STDIO Training.

Chính sách III - ưu đãi khi học theo nhóm

Giảm học phí tháng đầu tiên cho 1 nhóm bạn khi đăng ký chung 1 khóa học. Xem các mức giảm theo bảng bên dưới.

NHÓM MỨC GIẢM TIẾT KIỆM / NHÓM
2 người 200,000₫ 400,000₫
3 người 300,000₫ 900,000₫
4 người 400,000₫ 1,600,000₫
5 người 500,000₫ 2,500,000₫

LƯU Ý

 • Trường hợp lớn hơn 5 người / nhóm, áp dụng mức giảm tối đa là 500,000₫ / người / tháng đầu.
 • Áp dụng cho tất cả các khóa học hiện có trên STDIO Training.
 • Chính sách III không áp dụng chung với chính sách IV.

Chính sách IV - khuyến khích học tập

Tất cả học viên tham gia khóa học đều được tặng 1 Voucher giảm học phí cho các khóa học khác.

LƯU Ý

 • Ở mỗi khóa học, học viên được tặng 1 Voucher.
 • Voucher không áp dụng cho khóa học mà bạn được tặng Voucher. Chỉ áp dụng cho khóa học sau.
 • Chính sách III không áp dụng chung với chính sách IV.